ÚVOD
Schůzky MOPíků se konají každý sudý čtvrtek od 14:00 do 15:30 hod